OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE

27.5.2024 - 2.6.2024

VELIKA TELOVADNICA
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 17:00
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO BLEŠČICA
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
PREKLICANO:
Termin je PROST - Aneks k pogodbi
17:00 - 18:30
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO BLEŠČICA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
18:30 - 20:00
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
KARATE DRUŠTVO ATOM SHOTOKAN DO
10 mesečno obdobje
SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
20:00 - 21:30
TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN DOMŽALE
10 mesečno obdobje
TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
Imp pumps, d.o.o.
Društvo mladih Dob
21:30 - 23:00
TADEJ HOČEVAR
MALA TELOVADNICA
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:30
Smučarsko društvo Domžale
18:30 - 20:00
SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE
10 mesečno obdobje
SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE
10 mesečno obdobje
Jurij Mlinšek
20:00 - 21:30
Anže Lavtižar s.p.
21:30 - 23:00
AVLA
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
15:30 - 17:00
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
17:00 - 18:30
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
18:30 - 20:00
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
20:00 - 21:30
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
10 mesečno obdobje
21:30 - 23:00
PODRUŽNIČNA ŠOLA IHAN / VELIKA TELOVADNICA
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE
15:30 - 17:00
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
17:00 - 18:30
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
SMUČARSKI KLUB IHAN
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
TKK Ihanček
18:30 - 20:00
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO DRAGOMELJ - PŠATA
20:00 - 21:30
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
ŠPORTNO DRUŠTVO LASTOVKA
10 mesečno obdobje
Smučarski klub Ihan
21:30 - 23:00
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, podružnica steg Domžale 1
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE
10 mesečno obdobje